Общи условия

Тези Общи условия уреждат взаимоотношенията между онлайн магазин www.valentinaravi.com,накратко-ПРОДАВАЧ и КЛИЕНТА на магазина, който поръчва и купува стока от електронния магазин valentinaravi.com. С натискането на обект, картинка, линк (различен от този на Общите условия) или бутон, разположен на уебсайта : valentinaravi.com cе счита, че Вие приемате или сте съгласни с описаните по долу Общи условия. Настоящите Общи условия са съобразени с изискванията на Закона за защита на потребителите (ЗЗП), както и с другите нормативни актове, действащи в Република България.

1. ДЕФИНИЦИИ
„ПРОДАВАЧ” е търговец, който продава свои стоки чрез електронния магазин valentinaravi.com. Продавачът е лицето, с което Клиента сключва договор за продажба от разстояние на конкретна стока (артикул) в електронния магазин.
„КЛИЕНТ” e дееспособно лице, което се е съгласило с настоящите Общи условия във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите чрез електронния магазин стоки.
„ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН” е Интернет сайта valentinaravi.com, който служи като виртуална платформа за предлагане на стоки за продажба и за постигане на съгласие между ПРОДАВАЧ и КЛИЕНТ, за покупко-продажба на конкретна стока (артикул).
V.R.-Valentina Ravi чрез търговското дружество

Сара 22 ЕООД Булстат:207175787, гр.Плевен, бул.Хр.Ботев 57

, което създава и поддържа електронния магазин, допуска ПРОДАВАЧИ да предлагат и продават стоки в магазина и определя настоящите Общи условия, при които се продават стоките. Сара 22 ЕООД има пълните права едностранно да променя съдържанието на Интернет сайта, както и начините на достъп до него.
„ПОРЪЧКА” е направената от Клиент заявка за покупка на една или повече конкретна стока (артикул), чрез електронния магазин. Поръчката може да бъде със статус „одобрена” - когато е окончателно потвърдена по телефон от Клиента, или със статус „непотвърдена” - когато е получена от Сара 22 ЕООД  по e-mail, но не е окончателно потвърдена по телефон.
„ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА” е сключеният от разстояние чрез настоящия електронен магазин договор за покупко-продажба на стока между Продавач и Клиент.
„КУРИЕР” е търговец, който физически доставя закупената стока до посочен от Клиента адрес и работи при изискванията на Закона за пощенските услуги
„БРОШУРА / ИЗВЕСТИЕ” са електронни информационни съобщения, отнасящи се до продавани в електронния магазин стоки, през определен период от време, които може да са поместени на Интернет страницата, а може и да се изпращат по електронната поща на Клиента.

2. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН
2.1. Разглеждането на елeктронния магазин valentinaravi.com е напълно свободно и достъпно от всички точки на света.
2.2. За да се пазарува от електронния магазин valentinaravi.com, е необходима регистрация с парола и електронна поща (e-mail) или име на получателя, имейл, телефон и адрес за доставка. Регистрирането е напълно безплатно и става като се попълни формата за регистрация. Регистрираният клиент има възможност да се ползва от всички услуги на магазина.
2.3. Клиентът трябва да посочи e-mail и парола, лични данни и адреси за доставка.
2.4.Сара 22 ЕООД  е регистриран администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и има правото да събира, обработва и ползва личните данни на своите потребители с оглед нуждите на електронния магазин, като същевремeнно има задължението да опазва в тайна тези лични данни, да не ги използва за други цели, нито да ги предоставя на трети лица, с изключение на Продавачите в магазина.

2.4.1 С натискането на бутона за Потвърждаване на поръчката, Клиентът дава съгласието си личните му данни да бъдат използвани от Продавача за нуждите за изпращането на поръчката и за изпращане на допълнителна информация от Магазина към Клиента  за изпращането на съобщения чрез телефон или имейл. 
2.5. В електронния магазин valentinaravi.com на всяка стока е посочена цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на направата на информиран избор при покупката на продукта. Също така, на всяка страница на представена стока има възможност Потребители на valentinaravi.com да дават мнения и оценки, касаещи дадената стока.
2.6. Всички посочени на сайта цени са в лева с включен ДДС.
2.7. На страницата в дясно стои бутон „Купи”. Натискането на този бутон записва избрания продукт във виртуална "пазарска кошница" на Потребителя. Съдържанието на кошницата се запазва за 15 минути, докато Потребителят реши да премине към покупка на стоките. Потребителят може да разглежда съдържанието на кошницата, да добавя нови продукти или да премахва тези, които не желае.

3. ПОРЪЧКА НА СТОКИ
3.1. За да се направи поръчка до електронния магазин, Клиентът трябва да посочи:
3.1.1. валиден адрес на своя електронна поща (e-mail);
3.1.2. вярно попълнен адрес за доставка на стоката и фактуриране;
3.1.3. вярно попълнени данни за контакт – две имена, телефон.
3.2. Поръчката се активира, т.е. заявява се до електронния магазин, чрез натискане на бутона „Потвърди”, който се появява след като първо е избран поне един продукт чрез бутона „Купи”.
3.3. При направена поръчка, Клиентът получава потвърждение на поръчката на посочения от него e-mail адрес, като в потвърждението се посочва номера на поръчката, датата и часа, когато е направена поръчката. Това все още не задължава Продавача да изпрати стоката на адреса за получаване.
3.4. В случай, че поръчаната стока (конкретен модел) не е в наличност, консултантът уведомява Клиента. Ако Клиента не се съгласи поръчката да се отнесе за друга стока (аналогичен модел), поръчката може да бъде анулирана.
3.5. Поръчки в електронния магазин valentinaravi.com се приемат без прекъсване в денонощието.
3.5.2. Всички поръчки, направени до 15 ч., се обработват и изпращат на същия ден.
3.5.3. Всички поръчки, направени след 15 ч., обикновено се обработват на следващия работен ден.
3.6. Поръчки, получени без коректни данни на купувача или липсващи такива, се анулират поради невъзможност да бъдат изпълнени. Такива поръчки получават статус „ОТХВЪРЛЕНА”.
3.7. Клиентът може да откаже направена поръчка, без да е необходимо да упоменава причини за отказа.
3.8. Отказ може да се направи по телефона или чрез електронно писмо (имейл), до посочения в сайта имейл: valentinaravi@gmail.com. За да е валиден отказът, Клиентът трябва да предостави: двете си имена, с които е регистриран в сайта, потребителското си име в сайта valentinaravi.com, цената на поръчката, както и номера на направената поръчка.


4. ДОСТАВКА НА ПОРЪЧАНИ СТОКИ

  • Доставка на територията на Р България

4.1. След като във valentinaravi.com постъпи поръчка от Клиент, консултант на електронния магазин обработва Вашата поръчка. Клиентът ще получи потвърждение по имейл за успешно приетата поръчка.
4.2. Доставка се прави само след потвърждение (по имейл или телефон) за успешно приета поръчка.
4.3.Доставката се извършва с куриерска фирма Еконт и може да бъде до Офис на Куриера или до Врата на Клиента- точно посочен от Клиента адрес (независимо дали жилищен или служебен),като обичайните часове за доставка са от 9.00 до 18.00 часа.
4.3. 1.Обикновено доставката е на следващият работен ден, след потвърждаване на поръчката,освен в случаите,когато не е изрично уговорен друг срок.
4.3.2. Доставки не се извършват в Неделя и в официални празници.
4.4.Цената за доставка на следващия ден, до офис на Еконт, е между 4.50 лв. и 5,50 лв. Цената за доставка на следващия ден, до личен адрес на Клиента, е между 6 лв. и 7 лв. Цените варират в  зависимост от населеното място. Цената за доставката се заплаща в момента на получаване на стоката изцяло на куриерската фирма.
4.5. В цената за доставка е включена застраховка на стоката.

  • Доставка извън територията на Р България

4.6.Доставката на стоки извън България се извършва чрез Български пощи.
4.7.Срокът на доставка е различен в зависимост от населеното място-обичайно няколко дена.

5. Плащане и Касова бележка

5.1.Плащането се извършва с Наложен платеж и пощенски паричен превод при получаване на пратката.

5.2.Касова бележка

За направеното плащане от Клиента Куриерската фирма издава Разписка за пощенски паричен превод

на стойността на дължимата сума, която разписка е законово признат документ, освобождаващ Търговеца от задължението да издава касови бележки.


6. ОТГОВОРНОСТ
6.1. Отговорност за недостатъци на стоката, за изпълнение на договора за продажба от разстояние, както и за възстановяване на платени суми, носи съответният Продавач на стоката. Той е длъжен да предостави заедно със стоката и информация на хартиен носител, която да спомогне Потребителя при упражняване на правата му.
6.2.Сара 22 ЕООД  не носи каквато и да е пряка отговорност за изпълнението на договора за продажба от разстояние, освен когато има такива уговорки със съответния Продавач или когато се касае за връщане на стока и възстановяване на суми.
6.3.Сара 22 ЕООД  не носи каквато и да е отговорност пред трети лица, ако такова лице сметне, че публикувана на електронния магазин информация нарушава нечии авторски права или други права на интелектуалната собственост.

7. ОБРАТНА ВРЪЗКА
7.1. Всеки Клиент може да осъществи обратна връзка с Сара 22 ЕООД , да поставя въпроси, да прави предложения и да получава информация. Освен по електронната поща на посочените имейли, връзка може да се осъществи на следния телефон:
0888/642 708;
7.2.Сара 22 ЕООД е администратор на интернет сайта и съответно на полето за мнения, и обсъждания, като в изпълнение на тази функция може да премахне всякакви нецензурни и обидни квалификации, нарушаващи морала и добрия тон.

8. ВРЪЩАНЕ НА СТОКА, ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА. РЕКЛАМАЦИЯ
8.1. Клиентът има право на рекламация или връщане на закупена от електронния магазин стока в рамките на 14 дни от получаване на стоката.
8.2. Отказ от договора може да се направи и пред куриера, при доставяне на стоката, ако стоката е доставена след срока, по причини, които са извън Клиента и не се дължат на непреодолима сила.
8.3. При отказ от договора Клиентът е длъжен да върне закупената стока в ненарушен търговски вид и със запазен етикет.

8.4. При отказ от договора, ако Клиентът е заплатил стоката, му се възстановява изцяло платената сума,като се приспадат разходите за транспорт на стоката,заплатени от магазина и банковите разходи за паричния превод.

8.5.Възстановяването на суми се извършва само по банков път.
8.6.За да бъде възстановена сумата,Клиентът трябва да изпрати на имейл  valentinaravi@gmail.com номер на банкова сметка,имена на титуляра на сметката,както и номера на товарителницата,с която е получил стоката.
8.7.Сумата се превежда в срок до 15 /петнадесет/ дни от упражняването на правото на отказ от договора, по имейл. Суми не се възстановяват, докато Клиентът  не върне стоката. Ако стоката не бъде върната в срока определен в т.8.1., отказът от договора не произвежда действие.
8.8. Рекламация се прави, когато закупената стока не съответства на договореното между страните, по договора за продажба. Несъответствието в договореното между страните може да се изразява в:
• производствени дефекти на стоката;
• констатирани липси на части от стоката;
• несъответствие с обявения размер;
• повреда на стоката при транспортирането.
8.9. При рекламация Клиентът може да избере замяна на конкретния артикул за същия, без дефекти или в друг размер или цвят, или връщане на стоката, срещу възстановяване на платената цена. Консултант на електронния магазин може да предложи замяната на артикула със съвсем друг артикул, при изравняване на цените – или Потребителят доплаща, ако другият артикул е по-скъп, или се предлагат два артикула за същата цена, или на Клиента се възстановява разликата между заменения и новия артикул, ако цената на новия артикул е по-ниска от платената от Клиента цена.
8.10. Връщането на стоката при рекламация, в случаите извън фабричен дефект или повреди при транспорта, се осъществява при следните условия:
• Запазен добър търговски вид (стоката не е скъсана, надраскана, носена, прана, гладена).
• Не са налице повреди, причинени от неправилна употреба.
• Запазена оригинална опаковка и етикет.
8.11. Връщането на стока, било при отказ от договора, било при рекламация, може да се направи по начина посочен върху стоковата разписка, с която Потребителят е получил поръчката.

        Адрес и необходими данни на връщане:

гр. София, офис на Еконт-ул.Кузман Шапкарев. Получател: Сара 22 ЕООД, тел.: 0888 642 708.

8.12. При замяна на стоки транспортните разходи са за сметка на Клиента и в двете посоки, освен ако замяната се е наложила по вина на електронния магазин или на Продавача. В случай, че клиентът желае да замени или върне продукт, това може да стане единствено с куриерска фирма-доставчик.
В случай, че в населеното място на Потребителя няма офис на куриерска фирма Еконт, то той трябва да се свърже с Продавача на телефон 0888/642 708, за уточняване на подробностите по връщането на стоката.

9. УСЛОВИЯ ЗА КОПИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ
9.1. Цялата информация, публикувана в сайта valentinaravi.com, е собственост на Сара 22 ЕООД , в т.ч. снимки и описания на артикули. Електронният магазин дава право на собственици на други сайтове и потребители да публикуват връзки към онлайн магазин valentinaravi.com.
9.2. Забранява се копирането на текстове от valentinaravi.com и поставянето им в други уеб сайтове и онлайн магазини, без писмено съгласие на Сара 22 ЕООД или да се цитира източника, като се постави следният текст: „Източник: онлайн магазин за дамски дрехи valentinaravi.com, като "онлайн магазин за дамски дрехи valentinaravi.com” следва да бъде линк към http://valentinaravi.com.
 
За допълнителни въпроси, моля свържете се с нас.
Tелефон: 0888 642 708
E-mail: valentinaravi@gmail.com