ЛИКВИДАЦИЯ

В тази категория ще намериш дрехи, които са с много намалени цени,

поради изчерпване на размерите и количеството.